Privacybeleid

 

Privacy- en Cookiebeleid voor Mead Johnson Nutrition BV

Inleiding

Dit is het Privacy- en Cookiebeleid voor de website www.nutramigen.nl van Mead Johnson Nutrition BV (adres: WTC Toren H, 17e verdieping, Zuidplein 142, 1077 XV Amsterdam, Netherlands).

In dit beleid leest u hoe wij omgaan met persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt of die wij verzamelen en hoe wij deze informatie kunnen gebruiken bij onze dienstverlening aan u. Dit beleid zal van tijd tot tijd bijgewerkt worden, bijvoorbeeld als wij nieuwe functionaliteiten aan de website toevoegen die persoonlijke gegevens gebruiken.
 
Mead Johnson Nutrition respecteert de privacy van bezoekers en gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat eventuele persoonlijke informatie die wordt verschaft – indien en voor zover daarvan sprake is – vertrouwelijk en conform de vigerende wet- en regelgeving wordt behandeld.
 

We adviseren u het privacy beleid te lezen voordat u de website gebruikt of informatie aan ons verstrekt. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan dat u het privacybeleid begrijpt en daarmee akkoord gaat.

Informatie die vrijwillig door gebruikers wordt verschaft

U kunt een groot deel van de website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent of zonder ons enige persoonlijk identificeerbare informatie te verschaffen. Via de website kunt u contact met ons opnemen voor vragen of opmerkingen. Wanneer u met ons communiceert en daarbij om een antwoord vraagt, vragen wij u uw naam en contactinformatie. U kunt bij het verstrekken van persoonlijke informatie uw voorkeuren aangeven omtrent het gebruik daarvan.

Soms zal informatie gevraagd worden om toegang te verkrijgen tot specifieke inhoud, functies, interactieve hulpmiddelen, diensten of om deel te nemen aan een specifieke activiteit. Wanneer u bijvoorbeeld een online account wil aanmaken of zich wil abonneren op een nieuwsbrief, kunnen wij uw naam, contactinformatie en mogelijk ook aanvullende informatie vragen zodat wij onze dienstverlening aan u op die punten kunnen optimaliseren.

Vanzelfsprekend kunt u er altijd voor kiezen de vereiste informatie niet te verschaffen, in dat geval vragen wij uw begrip voor het feit dat u geen toegang krijgt tot de functionaliteiten waarvoor deze informatie noodzakelijk is.

Gebruik van persoonlijke informatie die u vrijwillig verschaft

Als u een contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u toestuurt, bewaard in een gesloten systeem zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van het verzoek nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. De door u verstrekte gegevens gebruiken wij uitsluitend om te kunnen voldoen aan het doel waarvoor ze verkregen zijn. Als u ons contactinformatie geeft, zoals uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, gaat u ermee akkoord dat we ook op verschillende manieren contact met u kunnen opnemen zoals per post, telefoon of e-mail om u te voorzien van de informatie die u heeft gevraagd.Wij kunnen deze website voor bezoekers personaliseren en aanpassen. Van tijd tot tijd vragen wij u om te reageren op optionele vragen om uw ervaring verder te personaliseren. Als u dat doet, kunt u zien dat de website mogelijk aangepast is met verwijzingen naar producten en/of diensten die volgens ons interessant voor u kunnen zijn, op basis van uw eerdere interacties en informatie die u ons heeft verstrekt. U kunt zich altijd voor de services waarvoor u zich heeft ingeschreven weer uitschrijven door contact met ons op te nemen zoals aangegeven in het onderstaande onderdeel “Vragen”.Als u zich inschrijft voor een Mead Johnson Nutrition-programma, kunnen wij uw informatie delen met dienstverleners van Mead Johnson Nutrition die ons helpen bij het ontwikkelen van programma's en diensten die van belang kunnen zijn voor u, of voor informatieverwerking, mailing, en/of op internet gebaseerde bezorgingsdoeleinden. We kunnen uw informatie ook delen met andere Mead Johnson Nutrition bedrijven die u kunnen uitnodigen om deel te nemen aan een van hun programma's.Met uitzondering van wat in de “Overdracht van zeggenschap” sectie vermeld staat, zal Mead Johnson Nutrition uw persoonsgegevens niet verkopen of verhuren aan derden. Om onze diensten te helpen verlenen, leveren we af en toe informatie aan andere bedrijven die voor ons werken. Wij vereisen dat deze bedrijven uw informatie veilig houden omdat zij deze informatie niet mogen gebruiken of openbaar maken voor enig ander doel dan de dienstverlening namens onsUw persoonlijk identificeerbare informatie wordt bewaard door Mead Johnson Nutrition tot op het moment dat u ons vraagt ​​om het te verwijderen of totdat de informatie is verwijderd.

Gebruik van niet-persoonlijk identificeerbare informatie

Mead Johnson Nutrition behandelt informatie die u verschaft en die niet persoonlijk identificeerbaar is, zoals vragen, opmerkingen, ideeën of suggesties, niet als vertrouwelijk. U dient er zich van bewust te zijn dat Mead Johnson Nutrition vrij is om dergelijke informatie naar eigen inzicht te gebruiken. Hierop zijn onze Gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Bijwerken van persoonlijk identificeerbare informatie.

U kunt contact met ons opnemen voor het bijwerken of corrigeren van de persoonlijke informatie die u ons verschaft via de website, of om u uit te schrijven voor onze mailingen en andere diensten die u mogelijk heeft aangevraagd. U bereikt ons  op het nummer +31 (0)800-4455001, e-mail info@meadjohnson.nl

Veiligheid

Wij nemen voorzorgsmaatregelen om de bescherming van persoonsgegevens die via deze website worden verzameld, te onderhouden en te gebruiken in overeenstemming met dit privacy beleid. Naast technische beveiligingen gebruiken we ook fysieke controles en procedures om uw persoonsgegevens te beschermen. We kunnen echter niet garanderen dat het volledig beveiligd is tegen mensen die pogen onze beveiligingsmaatregelen te ontwijken of transmissies op internet te onderscheppen. Door uw persoonsgegevens te verstrekken, gaat u akkoord met onze beveiligingsmaatregelen zoals hierboven beschreven.

Gebruik van cookies

Een cookie is een klein stukje gegevens dat naar uw computer wordt gestuurd vanuit een website en wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Deze website gebruikt zowel sessie- als persistente cookies om bepaalde informatie over u te verzamelen en te bewaren. Sessiecookies verdwijnen van uw computer wanneer u uw browser sluit. Persistente cookies blijven op uw computer nadat u de browser hebt gesloten maar kunnen altijd worden gewist via uw browserinstellingen.

Door deze website te bezoeken geeft u uw toestemming om cookies te gebruiken zoals hieronder beschreven. Als u wilt voorkomen dat uw browser cookies aanvaardt of als u deze cookies van uw computer wilt verwijderen, breng dan de nodige veranderingen aan in uw internetbrowserinstellingen. Als u cookies in uw internetbrowserinstellingen uitschakelt of verwijdert, kunt u mogelijk geen toegang krijgen tot belangrijke functies of eigenschappen van deze website en kan het zijn dat het gebruik van deze website beperkt is.

Huidige-domein sessiecookie:

Na uw toestemming via een pop-up melding bewaart een sessiecookie informatie over uw inhoudsinformatievoorkeuren. Deze sessiecookie is nodig om de inhoud van deze website te bekijken.

Huidige-domein persistente cookie - Analytics:

Onze serviceverlener Google Analytics plaatst persistente cookies op uw computer om uw gedrag tijdens uw bezoek aan deze website evenals aan andere websites te analyseren, waardoor we uw ervaring op deze website en onze diensten kunnen verbeteren. Als u niet akkoord bent met de verzameling van informatie voor analytische doeleinden, selecteer dan deze link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Persistente cookies van derden – Social Sharing:

Onze serviceverlener ‘Share This’ plaatst persistente cookies op uw computer om niet-persoonlijk identificeerbare informatie te verzamelen voor het analyseren van uw interesses en zoekopdrachten bij het bezoeken van onze website en om u advertenties aan te bieden die specifiek zijn aangepast aan uw interesses en zoekopdrachten wanneer u andere Websites bezoekt. Het geeft ‘Share This’ ook de toelating om uw activiteiten te analyseren bij het delen van onze website met uw vrienden, bijvoorbeeld via Facebook of Twitter. De niet-persoonlijk identificeerbare informatie die verzameld wordt door cookies kan met andere derde partijen worden gedeeld voor het beheersen en richten van advertenties, voor marktonderzoekanalyse, en in verband met uw deelactiviteiten. Voor meer informatie en als u zich wenst af te melden voor het verzamelen van informatie via cookies door ‘Share This’, volg deze link: http://sharethis.com/privacy#sthash.umzPpoVO.dpbs

Webbakens

Een webbaken (webbeacon) is een kleine afbeelding, meestal transparant, die op de website wordt geplaatst om de activiteit van de bezoeker te volgen. Wanneer de HTML code van de website de afbeelding opvraagt, kan er informatie worden doorgegeven zoals het IP-adres van de bezoeker van de website, hoe lang het webbaken werd weergegeven, het type browser dat gebruikt werd en eventueel de andere informatie uit de cookie.

Door cookies uit te schakelen in uw browser zal een webbaken enkel in staat zijn om een anoniem bezoek te registreren, zonder unieke informatie van de bezoeker.

Mead Johnson Nutrition kan gebruik maken van webbakens op deze website. In overeenstemming met het gestelde onder ‘overdracht van zeggenschap’ verkoopt of verhuurt Mead Johnson Nutrition geen persoonlijk identificeerbare informatie.

 

Overdracht van zeggenschap

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin we beslissen om een deel van of ons volledige bedrijf of een lijn van ons bedrijf, inclusief onze informatiedatabanken en Websites, te reorganiseren of van de hand te doen door middel van verkoop, afstoting, fusie, overname, of andere overdrachtsmiddelen. Waar de geldende wet- en regelgeving dit toestaat, kan in dergelijke gevallen persoonlijk identificeerbare informatie worden gedeeld met, verkocht, overgedragen, verhuurd, onder vergunning gegeven of op een andere wijze verschaft of beschikbaar gemaakt door ons of namens ons naar actuele of potentiële partijen voor, en in verband met, de voorgenomen transactie (zonder uw toestemming of verdere mededeling aan u). In dergelijke omstandigheden vragen we schriftelijke garantie dat persoonlijk identificeerbare informatie die via deze website werd doorgeven naar behoren wordt beschermd. In al deze gevallen zullen wij vanzelfsprekend handelen in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot persoonsgegevens.

Wetshandhaving

In zeldzame situaties kunnen we door gerechtelijk bevel of ander wettelijk of regelgevend proces, of op een andere manier vereist door de wetgeving, verplicht zijn om persoonlijk identificeerbare informatie te onthullen aan wethandhavingsinstanties, de rechtelijke macht of regelgevende instanties. Mead Johnson Nutrition zal samenwerken als respons op dergelijke aanvragen en zal passende maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de aanvrager het gevoelige karakter erkent van gezondheid gerelateerde persoonsgegevens die zij kunnen ontvangen.

Websites van derden

Voor het gebruiksgemak van onze bezoekers bevat de website van Mead Johnson Nutrition links naar websites van derde partijen die nuttige informatie kunnen verschaffen. Dit privacy beleid is niet van toepassing op gelinkte websites. Mead Johnson Nutrition is niet verantwoordelijk is voor uw veiligheid, de privacy praktijken en het materiaal op deze websites van derde partijen. Raadpleeg, alvorens deze websites te gebruiken het privacy beleid om te begrijpen hoe ze persoonlijk identificeerbare informatie gebruiken en beschermen.

Dit privacy beleid is uitsluitend van toepassing op de website van Mead Johnson Nutrition.

Veranderingen in ons privacy beleid

Dit beleid zal van tijd tot tijd bijgewerkt worden, bijvoorbeeld als wij nieuwe functionaliteiten aan de website toevoegen die persoonlijke gegevens gebruiken of als gevolg van veranderde wet- en regelgeving

Wij adviseren u deze pagina regelmatig te bezoeken om ons meest recente privacy beleid te lezen.

Online privacy voor kinderen

Wij verzamelen zonder ouderlijke toestemming niet bewust informatie van minderjarigen onder de leeftijd van achttien (18) jaar. Wij moedigen ouders (of voogden) aan om een actieve rol te spelen in de online activiteiten en interesses van hun kinderen zodat niet onbedoeld persoonsinformatie van minderjarigen verschaft wordt. 

We zullen geen nader contact opnemen met iemand die als kind is geïdentificeerd op basis van informatie die aan ons is verstrekt en wij zullen deze informatie verwijderen. Als een kind ons persoonlijk identificeerbare informatie verschaft, kan de ouder of voogd contact met ons opnemen via +31 (0)800-4455001, op e-mail info@meadjohnson.nl.

Vragen

Als u vragen hebt over de Internet-privacyverklaring van de website van Mead Johnson Nutrition of andere aspecten van privacy on onze website, gelieve contact met ons op te nemen via onze Careline +31 (0)800-4455001, op onze e-mail info@meadjohnson.nl